SPILLELISTE UKE 05-06 - 2022

1.Thore Skogman - Rødt hår og gløtt mellom tennene
2.Thore Skogman -  Dalatwist
3.Thore Skogman -  En byväg om våren
4.Sven-Ingvars - Ärter och fläsk
5.Thore Skogman -  Røkt gjøk med løk
6.Lars Lönndahl - Twist till menuett
7.Thore Skogman - Skibladnervise
8.Thore Skogman - Klara
9. Jonny Reimar - Lille fregnede Louise 
10.Thore Skogman & Säffleoperans kör - En evig sång