SPILLELISTE UKE 21-22 - 2018

1.  EVA THORESEN - Er det underlig man lengter bort i blant
2.  VIDAR SANDBECK - Bildilla
3.  VIDAR SANDBECK - Menuett i mai(IKKE RADIO TOTEN)
4.  VIDAR SANDBECK - Jens Vankelmodig(IKKE RADIO TOTEN)
5.  VIDAR SANDBECK - Strikkemøte
6.  TERJE FORMOE - Og hvis hun kommer hit
7.  HERI KRAGESTEN - Tankar vid teim 50
8.  SVEN NYHUS - Bach-polsen
9.  JOHNNY CASH - The General Lee
10.ROUTE 7 - Memories
11.HALLUR - Peach picking time down in Georgia
12.KIRSTI SPARBOE - Det er min ny
13.HÅKON BANKEN - Mart'nsferden
14.CARPENTERS - Yesterday once more