SPILLELISTE UKE 27-28 - 2013

1.  ROBERT WELLS - Holidays
2.  ELEANOR BODEL - Jag önskar att det alltid vore sommar
3.  ALF PRØYSEN - Frøken Tankeløs
4.  ALBERT NORDENGEN M.FL - Oslosommer
5.  IDA FRA EMIL I LØNNEBERGA - Idas sommarvisa
6.  GOOMBAY DANCE BAND - Caribbean sunshine
7.  RONALD HOLMBERG - Mitt sommerparadis
8.  GREASE-MUSIKALEN - Summer nights
9.  EINAR ROSE - Camping
10.LASSE BERGHAGEN - Bäst av allt
11.DAGFINN GÅRDEN - Ved Tyrifjorden
12.ROLAND CEDERMARK - Sjösala vals